aanmeld knop
dot

Pesten, stel het eens strafbaar

eenzaam5.jpg
Verschillende keren in 2012 werden we opgeschrikt door nieuwsberichten over jonge mensen die zelfmoord pleegden omdat ze gepest werden. In November 2012 pleegt de twintigjarige Tim Ribberink zelfmoord, omdat hij jarenlang gepest werd. Een maand later beƫindigde de vijftienjarige Fleur Bloemen haar leven door voor een trein te springen.

Pesten op scholen, wanneer wordt er nu eens echt iets tegen gedaan? Wordt het niet eens tijd om pesten eenvoudig strafbaar te stellen? Nu is het afhankelijk van het beleid van de school wat men wel of niet tegen pesten onderneemt. Ik spreek uit ervaring. Mijn kind werd jarenlang gepest en bezocht meerdere scholen. Meestal gebeurt er gewoon te weinig. Kinderen die gepest worden raken hun zelfvertrouwen kwijt waardoor ze dat gebrek aan zelfvertrouwen weer meenemen in het dagelijks leven. Door de ver-heiliging van de leerplicht (lees: schoolplicht) zijn ouders van kinderen die gepest worden, verplicht om hun kinderen dagelijks naar een plaats te brengen waar hun kind mishandeld en/of vernederd wordt. Het leven van slachtoffers van pesten wordt er (al dan niet gedeeltelijk) door verwoest, of minimaal (blijvend) door beschadigd.

 

Wat doet de school tegen pesten?

Hoe zit het nou eigenlijk met die scholen? Wat doen scholen tegen pesten en waarom lijkt dit nog steeds een keus van de school of ze er iets aan doen of niet, en hoe veel ze er tegen ondernemen? Krankzinnig vind ik het, dat kinderen die gepest worden naar school moeten als het pesten niet ophoud. De tijd dat een kind op school doorbrengt zijn scholen verantwoordelijk voor de veiligheid van een kind. School leert een kind wat gepest wordt anders maar een ding: dat je een mikpunt bent en dat je op maar weinig hulp hoeft te rekenen van je leerkrachten. Scholen zijn verantwoordelijk voor het pesten. Scholen zouden daarom gestraft moeten worden als hun anti-pest-beleid niet afdoende blijkt te zijn. Voor Tim Ribberink en Fleur Bloemen is het te laat. Ze hebben een (voor hen maar al te vaak) gevoelloze wereld achter zich gelaten, vernederd, en verlaten van hoop op verbetering. Het openbaar ministerie maakt zich er vanaf. Pesten is niet strafbaar? Verander dan de wet, of maak een wet. Anders kan de leerplicht maar het beste afgeschaft worden. Van welke ouders mag men in alle redelijkheid verwachten dat zij hun kinderen naar een plaatst sturen waar ze mishandeld worden, vernederd en geminacht?

 

Pesten strafbaar stellen

Pesten zou naar mijn mening strafbaar gesteld moeten worden. Strafbaar in de zin dat scholen een berisping verdienen als het pesten niet onder controle kan worden gehouden. Pesters zouden na een duidelijke waarschuwing geschorst moeten kunnen worden als die waarschuwing onvoldoende is gebleken, en na wederom herhaling van pesten, van school gestuurd moeten worden. Is het nu zo moeilijk om scholen verplicht te stellen een gedegen antipestbeleid te voeren en scholen te berispen c.q. te bestraffen of te belonen, aan de hand van de pestveiligheid voor kinderen?

 

Beloon een school met Bloemen

Een goed restaurant krijgt sterren, geef een school waar een goed antipestbeleid wordt gevoerd, bloemen. 5 Bloemen (logo) voor een school die erom bekend staat streng tegen pesten op te treden, 3 Bloemen voor een school waar men gemiddeld (lees onvoldoende) optreedt tegen pesten, 1 Bloem voor een school waar je je kinderen maar beter niet op kunt doen.

 

Pestkoppen, wat doe je ermee?

Zolang pesten feitelijk getolereerd wordt omdat er geen echte tegenmaatregelen worden getroffen als een school faalt, en zolang scholen zich verschuilen achter koffiekamer geleuter dat ze het allemaal niet kunnen zien, en dat ze niet verantwoordelijk worden gehouden worden voor de veiligheid van kinderen op school, en dat ze ook al niet medeverantwoordelijk zijn voor wat er buiten school onder leerlingen van een school gebeurd, enzovoorts, enzovoorts, zullen er mensen als Tim Ribberink en Fleur Bloemen stukgemaakt worden en tot wanhoop gedreven worden, en in eenzaamheid deze wereld verlaten. En dat terwijl leerlingen die pesten, meelopen of een ander uitsluiten, veel sneller gestraft, geschorst en van school gestuurd zouden kunnen worden. Waarom zou men enige vorm van terreur tolereren op scholen? Leerlingen worden toch ook geschorst en bestraft als ze een docent zouden trappen, bespugen, bekogelen, uitschelden en/of vernederen?

 

Leerrecht en recht op veiligheid op school

Er is iets grondig mis in het onderwijs. Schoolplicht vind ik een vorm van misdaad als je kind dankzij de schoolplicht gepest wordt. Maak van leerplicht leerrecht, en geef een gepest kind een eerlijke kans om te ontkomen aan zijn of haar belagers.

 

Wekelijks met elkaar om de tafel

 • Wekelijks een uurtje antipest-les verplicht stellen voor elke klas, is ook niet verkeerd. Sociale vaardigheden en sociaal gedrag, noemen we dat. Vooral omdat het er thuis in de opvoeding qua normen en waarden nogal eens bij inschiet tegenwoordig.
 • Ook ouders schriftelijk inlichten over de regels van de school met betrekking tot pesten, en het verzoek om dit thuis te bespreken, zou een stukje samenwerking tussen ouders en school kunnen zijn.

 

Als je kind gepest wordt, wat kan je doen?

 • Verwacht dat de school een duidelijk antipestplan maakt voor uw kind, afspraken op papier zijn het beste omdat je je dan later kunt beroepen op gemaakte afspraken. Leg de verantwoordelijkheid voor het pesten voor 100% in handen van de school. Uw kind heeft immers de plicht om naar school te gaan en u heeft geen recht om uw kind thuis te houden.
 • Laat u niet wijsmaken dat uw kind anders is en het pesten daardoor aantrekt. Uw kind is een kind, een individu en kwetsbaar. Als de school voor uw kind een cursus sociale vaardigheden of assertiviteit aanraadt, prima, maar naar welke cursus sturen ze de pestkoppen?
 • Probeer samen te werken met de school en de sfeer tijdens het overleg goed te houden
 • Als uw kind (ook) door een onderwijzer of leraar gepest wordt, haal het dan van school en meld dit bij het bestuur van de school
 • Betrek de school de hele klas bij antipest afspraken? Dat zal zeker nodig zijn. Bij pesten gaat het meestal niet uitsluitend om individuen die pesten, maar om groepsgedrag waarbij de hele klas betrokken raakt. Je hebt actieve pestkoppen die gewetenloos te werk gaan, actief pestende meelopers die eigenlijk wel weten dat het verkeerd is maar die graag in de smaak vallen bij de aanvoerders, een hele meute die zich er niet mee bemoeit en het slachtoffer negeert uit angst om zelf gepest te worden, een meute die het eigenlijk veroordeelt maar die toch mee lacht.
 • Negeren is ook pesten
 • Roddelen leidt tot uitsluiting
 • Vraag de school wat hun antipestbeleid is en hou de school aan het beleid. De veiligheid van een kind is de verantwoordelijkheid van de school op de tijden dat uw kind op school is, wijs de school op die verantwoordelijkheid en zeg erbij dat u de school verantwoordelijk houdt voor pesten. Schriftelijk bevestigen is verstandig.
 • Kinderen worden ook via social media vaak ook gepest buiten schooltijden. Als het leerlingen van de school zijn die uw kind pesten, zou ik echter niet weten waarom de school zich daarvan zou moeten distantiëren. Scholen die zeggen: 'wat er buiten schooltijd gebeurt valt natuurlijk buiten onze verantwoordelijkheid,' maken zich er te gemakkelijk van af. U kunt weinig doen als de school zo'n houding aanneemt. Probeer inzicht te krijgen wat uw kind op twitter, facebook, hyves, msn en dergelijke, meemaakt, en breng pesten via social media van leerlingen van de school, onder aandacht van de school
 • Neem contact op met instanties als de school onvoldoende veiligheid en bescherming kan bieden aan uw kind
 • Doe aangifte van pesten bij de politie
 • Als uw kind mishandeld wordt maak dan foto's van de blauwe plekken et cetera en doe aangifte van mishandeling
 • Scholen die geen duidelijk anti-pest-beleid hebben, vind ik geen goede scholen. U wel?
 • Neem contact op met de leerplichtambtenaar als het niet lukt. Probeer desnoods uw kind thuis te houden als pestkoppen door de school niet afdoende worden aangepakt. Uw kind heeft leerplicht, maar u als ouder mag ook niet toestaan dat uw kind geestelijk of lichamelijk mishandeld wordt. Leg deze tegenstrijdigheid voor aan de schoolinspectie, het bestuur en aan de leerplichtambtenaar. Een ouder hoeft niet toe te staan dat een kind mishandeld en/of vernederd wordt. Leerplicht oké, maar dan moet de school 100% veiligheid kunnen bieden. Kan de school dat niet, dan moet hier een redelijke oplossing voor gevonden worden
 • Verzuimt de school de plicht om uw kind veiligheid te bieden? Overweeg dan een andere school, of desnoods verhuizing. Overweeg aangifte tegen de school
 • Blijf met uw kind in gesprek en overtuig het ervan dat pesten niet haar/zijn schuld is, en dat u altijd wilt weten of er gepest wordt. Steun uw kind. Pesten kan een kind zelf niet oplossen, het lukt alleen met hulp van school en u
 • Assertiviteitstrainingen voor kinderen kunnen verschil maken, maar zijn lang niet altijd voldoende. De pesters moeten ook trainingen volgen, training in sociale vaardigheden en respectvol omgaan met je medemensen
 • Sommige ouders houden hun kind thuis in overleg met de leerplichtambtenaar. Een goede leerplichtambtenaar zal meedenken, meevoelen en adviseren. Een goede leerplichtambtenaar zal ook beseffen dat schoolplicht niet belangrijker kan zijn dan de gezondheid en het levensgeluk en het zelfbeeld van een kind. Bovendien is het voor kinderen die gepest en/of genegeerd worden, vaak moeilijk om goed te presteren op school

Leerplicht, maak er leerrecht van

Leerplicht is een crime als een kind gepest wordt. We sturen ons kind immers ook niet naar een cursus of club als we zouden weten dat ons kind daar gepest en getreiterd zal worden. Leerplicht maakt het echter onmogelijk om gepeste kinderen lang thuis te houden van school. Je wordt als ouder van een gepest kind dus door de wet gedwongen om je kind dagelijks naar een plaats te sturen waar het mishandeld wordt, getreiterd en/of vernederd. Je weet dat je kind daar schade oploopt en in bepaalde gevallen gewoon kapot gaat, maar je bent verplicht het elke dag weer naar die plaatst te sturen. Wat is dat voor achterlijke collectieve mishandeling? Leerplicht is feitelijk iets uit de middeleeuwen, laten we er leerrecht van maken. Een kind wat gepest wordt heeft recht om te leren, maar dat hoeft niet perse in het schoolgebouw waar het gepest wordt. Leren kan ook thuis. Nood breekt wet. Veiligheid en geestelijk en lichamelijk welzijn hoort voorop te staan. Kinderen die erg gepest worden zijn vaak beschadigd en bang. Ze hebben recht op rust en de wetenschap dat ze ergens veilig zijn en dat volwassenen hen beschermen, desnoods door schoolplicht om te zetten in leerrecht. Kinderen die gepest worden en daar schade van ondervinden, hebben recht om vrijgesteld te worden van schoolplicht. Ze hebben recht op veiligheid. Thuisonderwijs is dan veel beter. Ook de school zal dan aansprakelijk moeten worden gesteld voor goed onderwijs. Basta!

 

Thuisonderwijs

Ons kind kreeg thuisonderwijs. Toen pas klaarde ons kind op. Toen pas kreeg ons kind weer plezier in leven. We hoorde haar na jaren voor het eerst weer hardop lachen. Wij troffen het met een leerplichtambtenaar die inzag dat school ons kind alleen maar schade deed. We hielden ons kind thuis. Want ze ging al jaren voor onze ogen kapot. Ook wij waren kapot. De leerplichtambtenaar accepteerde onze keuze als de beste keuze. De leerplichtambtenaar zocht een school in een andere stad waar ons kind eenmaal per week naartoe kon gaan om vragen te stellen over de lesstof. Na jaren pesten kwam er eindelijk een einde aan die slopende ellende. Dat is de redding geweest van ons kind. Maar schade is er wel, onherstelbare schade zoals een vaas waar barsten in zitten die nooit meer zullen helen.

 

Bent u ook wanhopig omdat uw kind steeds maar weer gepest wordt, en zorgt de school voor onvoldoende bescherming? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar en schoolinspectie. Doe eventueel aangifte van mishandeling of andere vormen van terreur zoals aanranding, diefstal van spullen, et cetera. Blijf knokken.


Tags: pesten, leerplichtambtenaar, pesten, tim ribberink, fleur bloemen, zelfmoord
Artikel geschreven door: DickBos.
Publicatie datum: 2012-12-13
Wil jij ook geld verdienen met artikelen schrijven? Meld je direct gratis aan!


dot

Reacties

gast - 2014-05-28 11:04:59  
Pesten het heeft grote psychische en lichamelijke gevolgen voor het slachtoffer en het kan zelfs leiden tot zelfmoord. Concept artikel c Artikel 285c 1 Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan pesten, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie. 2 Vervolging vindt niet plaats dan op klacht van hem tegen wie het misdrijf is begaan. http://www.fiatjustitia.nl/artikel/avader-vraagt-arestraining-ordera-aan-voor-kind-van-vijf http://www.stepstone.nl/Carriere-Advies/mobbing-wat-kunt-u-ondernemen.cfm http://www.hubertconsult.nl/wsnD7A4.htmlReageer
gast - 2014-04-19 15:29:25  
Goedemiddag, ik heb een dringende vraag !! De reden van mijn mail is omdat ik een dringende vraag heb en aangezien ik niet weet waar ik die nu zou kunnen vragen het aan u vraag. Mijn dochter zit in de 3e van het vmbo en is dit schooljaar enorm gepest. Wij hebben hier veel contact over gehad met de school d.m.v. persoonlijke gesprekken , telefonische gesprekken en mails. Ze is veel thuis geweest dit schooljaar omdat ze er geestelijk aan onderdoor ging. De school beloofde er werk van te maken en aan de slag te gaan met de pesters. Er gebeurde niks vanuit school zoals beloofd was en het pesten nam alleen maar toe. Diverse malen heb ik contact gezocht omdat ik wou weten hoe het ervoor stond omdat er nijs gebeurde. Ook mijn dochter is paar maal naar de persoon die dit zou aan pakken geweest en aangegeven dat het alleen maar erger werd. Wij als ouders hebben toen besloten onze dochter thuis te houden. De school was geen plek meer waar onze dochter veilig was en we konden niet langer aan zien hoe ze er geestelijk aan kapot ging. Nu kreeg ik vrijdag een brief van de leerplichtambtenaar uit mijn woonplaatst dat wij ons dinsdagochtend met onze dochter moeten melden op stadhuis omdat school melden gedaan heeft. We zijn enorm boos omdat de school zelf zijn verantwoordelijk niet genomen heeft en beloftes niet na kwam en ze dondersgoed weten waarom mijn dochter thuis zat. Ook al zou de school verplicht zijn melding te doen hadden ze vind ik dat van te voren kunnen aan geven aan ons. Nu las ik op internet dat je als ouders recht hebt op het leerlingdossier van je kind en het aangeraden word dit eerst zelf door te nemen en het mee te nemen na het gesprek bij de leerplichtambtenaar. Toen wij de brief kregen gister was het goede vrijdag en was school dicht., nu is het weekend en dinsdag om half 10 hebben we gesprek. We hebben dus niet de gelegenheid om dit dossier eerst aan te vragen en mee te nemen. Mijn vraag aan u is of wij als ouders het recht hebben om eerst de kans te krijgen dit dossier aan te vragen en door te nemen voor we het gesprek hebben?. Ik lig er echt niet wakker van dat ik me moet verantwoorden of boete krijg omdat ik vind dat wij als ouder dat gedaan hebben wat nodig was maar ik ben wel boos om het feit dat de ouders in een positie gezet worden dat ze zelf heft in eigen handen moeten nemen om je kind te beschermen omdat school hier in faalt en wij als ouders hier voor moeten opdraaien. Ik hoop dat ik van te voren nog iets van u zal horen omdat ik heel graag wil weten wat mijn rechten zijn en ik nergens terecht kan hiervoor. Met vriendelijke groet , Karin Reageer
Reactie van admin - 2014-04-19 16:18:46  
De leerplichtambtenaar heeft de plicht om u op te roepen. Dat is zijn/haar werk. Ook de school heeft de plicht om te melden dat uw kind niet naar school komt. In die zin is het niet vreemd dat er melding is gedaan en er een oproep is gekomen. De leerplichtambtenaar LPA wil weten waarom u uw kind huishoudt en wil, als het goed is, samen met u naar de beste oplossing zoeken.U wilt voordat u naar de LPA gaat het dossier hebben ingezien. Op zich een goed streven. Maar gezien het termijn niet haalbaar meer. U kunt de LPA bellen en verzoeken om een andere datum en uitleggen waarom. U kunt ook gewoon naar de afspraak toe gaan en uw grote zorg en stress voor de LPA op tafel leggen en hem/haar vragen om een veilige oplossing voor uw kind. U mag uitleggend at uw kind op school niet veilig is aangezien het continu vernedert en (misschien zelfs ook wel) lichamelijk mishandeld wordt. Uw kind heeft leerrecht, maar ook recht op een veilige omgeving. U als ouder heeft de plicht uw kind de gelegenheid te geven om onderwijs te volgen. Als u alles geprobeerd heeft kiezen ouders soms voor thuisonderwijs, ook al is dat nog niet wettelijk toegestaan, het gebeurt wel. Kijk ook eens bij: http://www.thuisonderwijs.nl/ De leerplichtambtenaar zal (als het goed is) het belang van het kind voorop stellen. U doet er altijd goed aan om de leerplichtambtenaar op de hoogte te stellen van het thuishouden van een kind. Bespreek dan met de LPA wat hij/zij voor uw kind kan doen, waar de school faalt. Probeer een conflict met de school te voorkomen, jullie moeten samen proberen situatie voor uw kind te verbeteren. Van school veranderen is ook een optie, hoewel dit niet altijd helpt, helpt ook vaak wel. Overleg ook dit met de leerplichtambtenaar. U vraagt of u het recht heeft om het dossier in te zien... Ik denk niet dat er zoiets is als een recht of geen recht om dit in te zien. U heeft recht om het dossier in te zien, u kunt met de LPA overleggen of u daarom uitstel van een gesprek kunt krijgen. Hou steeds in gedachten dat de LPA in principe het belang van uw kind niet uit het ook wil verliezen, dus leg uw grote zorg in zijn/haar handen. Hopelijk kan de LPA u verder helpen. Een goede LPA zal uw zorg begrijpen en met u samen naar oplossingen willen zoeken. Laat nog eens horen hoe het verder is gegaan.Reageer
Meander - 2013-02-23 01:18:24  
Ik denk dat je contact op moet nemen met de leerplichtambtenaar als je kind gepest wordt en de school niets doet. Als dat niet helpt met SLO. Als dat niet helpt met het bestuur van de school en als dat niet helpt met de schoolinspectie. Maar als er een conflict is met de school wordt het moeilijker. Scholen gebruiken helaas vaak hun macht tegenover ouders en het komt ook nogal eens voor dat ze met het kind afrekenen. Wij hebben slechte ervaring op dat gebied. Er zijn denk ook wel scholen die wel hun best doen tegen pesten. Vrees wel dat veel onderwijzers gewoon niet geschoold zijn om goed om te gaan met pesten. Een goed anti pest beleid waarbij pesters gewoon sneller geschorst worden, en bij herhaling van pesten gewoon van school gestuurd worden, zou veel beter werken dan dat gepraat met pesters, die daarna vaak in het geniep en buiten school extra hard doorgaan met pesten. Zelfmoord door pesten komt vaker in de media. Misschien wordt de minister van onderwijs ook eens wakker. Reageer
gast - 2013-02-03 17:22:33  
Beste Dick, Ons kind wordt op school gepest en genegeerd door 2 meisjes uit haar klas. School doet niets behalve dreigen met bureau jeugdzorg,proces verbaal leerplicht ambtenaar etc. Wij willen onze dochter naar andere school in onze eigen woonplaats hebben maar die zegt dat er geen plek is. Wat kunnen wij nog doen. Mvg Sandra Reageer
U reageert als gast. Heeft u een account, log dan eerst in.

Typ de Captcha code over:

Plaats een reactie:


Categorieën

Gezondheid Financieel Elektronica Auto & vervoer Afvallen & dieet Reis & vakantie Internet & computer Wetenschap Relatie & liefde Hobby & werk Recepten Kunst & cultuur Huis & tuin Werkstuk/Essay/opstel Recensies Mijn eigen verhaal Sport Seksualiteit Zwangerschap Dier & natuur Verzorging & mode Opvoeding Feestdagen Overige Nieuws toen en nu Wonderlijk & bizar Verslaving