aanmeld knop
dot

Afghanistan en de ISAF medewerkers

logo-tekst.jpeg
Met de interventie van de ISAF-troepen in Afghanistan in 2001, werden vele Afghaanse mensen ingehuurd om deze leger-eenheden lokaal te ondersteunen. Als vertaler, chauffeur, klusjesman, wachtman etc, verdienen deze mensen een voor hun doen redelijk inkomen, wat hen in staat stelt hun familie te onderhouden. In tegenstelling tot de meeste afghanen hebben deze ISAF medewerkers modernere inzichten, die hen onderscheiden van de rest van de bevolking.

In enkele gevallen waren het afghanen, die hun land reeds hadden verlaten en als vluchteling in Europa, Engeland en Amerika asyl hadden aangevraagd.

 

Doel van de Missie:

Doel van deze militaire interventie door de NATO was de radicale Islamisten en de Taliban uit Afghanistan te verjagen om de gematigde krachten in Afghanistan een kans te geven een stabiele democratische regering

op te bouwen. Bovendien dacht men op deze wijze de Al-Qaida zo af te zwakken of te vernietigen en terreuraanslagen in andere delen van de wereld te voorkomen.

 

Periode 2001 - 2012:

In 2002 waren ca.. 40 000 soldaten van de ISAF in Afghanistan gestationeerd.  In 2010 was deze troepensterkte, bestaande uit Amerikanen, Engelsen, Canadezen, Duitsers en Nederlanders uitgegroeid tot meer dan 130 000 man. Het grootste deel van deze troepenmacht hield zich bezig met de veiligheid in de steden, dorpen en op het platteland. Een ander deel begon aan de opbouw van civiele inrichtingen, zoals scholen, ziekenhuizen en het trainen/opleiden van het geregelde Afghaanse leger en de politie. Na het vertrek van de ISAF zouden deze mensen de macht over moeten nemen. Met behulp van civiele hulp-organisaties (NGO´s ) werden ook mensen opgeleid, die naderhand bepaalde inrichtingen zouden kunnen leiden.

 

Na 12 jaren strijd tegen de radicale islamieten en Al-Qaida, vele slachtoffers onder de civiele bevolking en niet te vergeten, de doden, gewonden en getraumatiseerden onder de ISAF troepen, schijnt men nog heel ver weg te zijn van de oorspronkelijk gestelde doelen. Een stabiel land met een democratische regering en wetgeving. Deze periode heeft de westerse bondgenoten in Afghanistan een heleboel gekost.

 

Nog steeds is er geen stabiele democratische regering, laat staan een goed werkend rechtssysteem. Corruptie, terreur-aanslagen, ontvoeringen, moord en doodslag zijn er de orde van de dag.

 

Bepaalde gebieden waar de strijdkrachten van de ISAF zich hebben teruggetrokken zijn nu in handen van het geregelde Afghaanse leger, die naar men zegt de situatie onder controle heeft. Voor de mensen daar is dit echter geen veiligheidsgarantie, daar de Taliban `s nachts nog altijd heer en meester is in de voorsteden, dorpen en op het platteland.

 

Green on Blue

Het leger en de politie functioneren verre van optimaal. In de laatste twee jaren stak opeens het fenomeen "Green on Blue" de kop op, die enkele soldaten van de westerse mogendheden het leven heeft gekost. Het bleek dat bij bepaalde gecombineerde acties van het geregelde afghaanse leger en de westerse eenheden tegen de terroristen, afghaanse soldaten op hun bondgenoten schoten met het doel ze buiten gevecht te stellen. Dit had weer tot gevolg, dat deze acties nu tot het uiterste worden beperkt.  Uit onderzoek bleek, dat dit niet de eerste keer was. In 2012 zijn van de in totaal 54 gevallen ISAF.soldaten, 16 soldaten slachtoffer van dit fenomeen geworden. Tendens stijgend. Wat de oorzaak van dit fenomeen is weet niemand. Is het de invloed van het geloof, de Taliban of andere radicale groeperingen, die alles wat westers is afwijst en terug wil naar de oude zeden en gewoonten? Men kan alleen nog maar speculeren.

 

Politie en lokale overheid

Bij de politie en de lokale overheid is het niet veel beter. Wapens en andere zaken worden als vermist of beschadigd opgegeven en aan de Taliban-broeders verder gereikt. Taliban strijders in politie-uniformen overvallen wapendepots, politieposten en andere inrichtingen zonder te worden herkend. Lokale overheden vragen smeergelden wanneer men bepaalde dingen voor elkaar wil krijgen.

 

De vraag is, of men in een land, dat tientallen jaren alleen twisten tussen stammen en oorlogen heeft gekend, een stabiele democratische regering met een normaal werkend democratisch rechtssysteem kan opbouwen.

 

Zorgen om de toekomst

Uit gesprekken met mensen van Afghaanse afkomst in Nederland, Duitsland en België, die in deze landen een redelijk bestaan hebben opgebouwd of er studeren, blijkt dat zij zich grote zorgen maken over hun toekomst. Hierbij gaat het niet alleen om hun eigen toekomst in het westen (In sommige Europese landenworden deze mensen weer terug gestuurd naar het land van herkomst, wanneer bepaalde regeringen denken, dat het daar veilig is). Hun zorgen betreffen ook hun familie in Afghanistan. Vele van hen hebben nu werk gevonden als medewerker bij de ISAF of zijn in dienst bij de diverse hulporganisaties die het land proberen op te bouwen en te moderniseren.

 

Terugtrekken ISAF eenheden

Met het terugtrekken van de ISAF eenheden in 2011 en 2012 kwamen vele van deze Afghaanse krachten op straat te staan. Zonder werk dus inkomen staan ze daar nu in eigen land, waar het grootste gedeelte van de bevolking hen vijandig gezind is, omdat ze in dienst waren geweest van de vreemde bezetters. De ongelovigen, dus vijanden van de islam. Wat de toekomst deze, in eigen land min of meer afgeschreven mensen zal brengen, is ongewis. Of hiervoor door de westerse landen een oplossing wordt gevonden?


Tags: ISAF, afganistan,
Bronnen: Wikepedia
Artikel geschreven door: Sutikno.
Publicatie datum: 2013-04-23
Wil jij ook geld verdienen met artikelen schrijven? Meld je direct gratis aan!


dot

Reacties

U reageert als gast. Heeft u een account, log dan eerst in.

Typ de Captcha code over:

Plaats een reactie:


Categorieën

Gezondheid Financieel Elektronica Auto & vervoer Afvallen & dieet Reis & vakantie Internet & computer Wetenschap Relatie & liefde Hobby & werk Recepten Kunst & cultuur Huis & tuin Werkstuk/Essay/opstel Recensies Mijn eigen verhaal Sport Seksualiteit Zwangerschap Dier & natuur Verzorging & mode Opvoeding Feestdagen Overige Nieuws toen en nu Wonderlijk & bizar Verslaving