aanmeld knop
dot

Nicky Verstappen, wie weet meer?

NickyVerstappen.jpg
Nicky Verstappen was op vakantie met jeugdkamp Heibloem. Het jeugdkamp bracht de vakantie door op kampeerterrein De Heikop te Brunssum. Alle deelnemers aan het kamp, inclusief de kampleiding, woonden in Heibloem. Op 10 augustus 1998 verdween Nicky Verstappen 's morgens na 5 uur uit de tent waarin hij samen met vijf andere jongetjes uit zijn dorp had liggen slapen. Wie heeft Nicky Verstappen vermoord?

Rond vijf uur ’s morgens lag Nicky Verstappen volgens een kampgenootje nog gewoon te slapen in de tent. Het kampgenootje moest plassen en wist zeker dat hij Nicky op dat moment nog slapend in de tent gezien had. Toen het jongetje kort daarna voor de tweede keer wakker werd, was Nicky ineens verdwenen. De kampleiding van jeugdwerk Heibloem ging op zoek naar hem maar het elfjarige jochie was nergens te bekennen. De politie werd gewaarschuwd maar die kwamen niet meteen in actie omdat ze de melding niet onmiddellijk serieus namen. De ouders werden door de kampleiding op de hoogte gesteld dat Nicky weg was, met de mededeling dat Nicky zou zijn weggelopen. De kampleiding ging op zoek naar Nicky maar het kind was onvindbaar. De politie deed de eerste dag niets, zette het jeugdkamp niet af en beschouwde de vermissing waarschijnlijk als een wegloopgeval. Het jeugdkamp ging zelfs gewoon door waardoor belangrijke sporen vernietigd kunnen zijn. De kinderen die met Nicky in de tent verbleven, sliepen nog een nacht in hun tent, nu zonder Nicky. Ze hadden die nacht veel angst omdat Nicky vermist werd. Er werden geen extra beveiligingsmaatregelen getroffen om de kinderen op het jeugdkamp te beschermen.

 

Dood aangetroffen

Pas een dag later, op dinsdagavond 11 augustus, 36 uur nadat Nicky Verstappen verdwenen was, werd het jongetje dood aangetroffen (door zijn oom die met de ouders mee hielp met zoeken) in een kerstbomen plantage op de heide van Brunssum. Hij droeg alleen zijn rode pyjamabroek. De pyjamabroek zat binnenstebuiten gekeerd en ook zijn onderbroek zat verkeerd om en achterstevoren. Zijn lichaam lag op ongeveer 1200 meter afstand van kampeerterrein De Heikop.

Onderzoek doodsoorzaak Nicky Verstappen

Na onderzoek kon de doodsoorzaak niet met zekerheid worden vastgesteld. Een opvallende bijzonderheid is wel dat Nicky Verstappen een rozige kleur had, wat er op wijzen kan dat hem iets werd toegediend waardoor hij bedwelmd geraakt is. Ook had hij een hoofdwond. Het politieonderzoek wees in eerste instantie uit dat Nicky vermoedelijk seksueel misbruikt was. Toch was dit niet met zekerheid vast te stellen. Ook de doodsoorzaak was niet goed meer vast te stellen. Het was die zomer verschrikkelijk heet en omdat Nicky's lichaam al enige tijd in de warmte had gelegen, waren sporen deels al moeilijker te vinden. Zijn lichaam was al in staat van ontbinding. Een theorie is dat Nicky mogelijk in de achterbak van een auto heeft gelegen en daar door oververhitting om het leven kan zijn gekomen.

Kritiek op het politieonderzoek.

 • Het tijdstip van overlijden was niet met juistheid vast te stellen, mede doordat de politie de vermissing van Nicky eerst niet serieus nam en pas laat naar Nicky is gaan zoeken, waardoor zijn lichaam pas na 36 uur gevonden werd.
 • De doodsoorzaak kon niet worden vastgesteld, mede doordat de politie de vermissing eerst niet serieus nam.
 • De verhoren van de andere kinderen die mee waren op het kamp met Nicky, verliepen niet vlot. Belangrijke details zijn daardoor mogelijk vergeten.
 • De politie heeft het kamp ten tijdje van het onderzoek te krap afgezet waardoor eventuele belangrijke sporen van bijvoorbeeld autobanden of schoeisel, niet meer te traceren waren of vernield werden.
 • De plaatsing van de tenten in het tentenkamp werd door de politie niet gefotografeerd.
 • De tenten werden zelfs afgebroken nog voordat het politieonderzoek was afgerond.
 • De sanitaire ruimtes op het kamp, alsook de vuilcontainers, werden door de politie niet op sporen onderzocht.
 • Door het korenveld liep een sleepspoor, maar voordat de politie dit op sporen kon onderzoeken, werd dit veld al gemaaid waardoor belangrijke informatie zeer waarschijnlijk verloren is gegaan.
 • Passerende politie verzuimde het kenteken van een verdacht geparkeerd voertuig te noteren.
 • De uitslag van de sectie op het lichaam van Nicky Verstappen werd niet meteen aan alle leden van het RBT (Recherche Bijstand Team) doorgegeven. Hierdoor is mogelijk de voortgang van het onderzoek in gevaar gebracht.
 • Doordat op de dag van Nikcy’s vermissing niet direct actie werd ondernomen, is het niet ondenkbaar dat (DNA) en ander bewijsmateriaal verloren is gegaan.
 • Omdat er te laat sectie werd verricht, is wezenlijk bewijsmateriaal verloren gegaan.

Achtergrond

Nicky Verstappen woonde in het plaatsje Heibloem, wat ongeveer 40 kilometer ten noorden van Brunssum ligt. Ook alle andere kinderen die mee waren op het jeugdkamp en alle leiders van het kamp, kwamen uit Heibloem. De leiding van het jeugdkamp bleek na onderzoek achteraf, voor een deel uit mannen met een zeden-verleden te bestaan. De oprichter van het kamp, Joos Barten, werkte in het verleden als hoofd van een basisschool in Heibloem maar kwam in de gevangenis terecht wegens het plegen van ontucht met zijn leerlingen. Nadat hij zijn gevangenisstraf had uitgezeten kreeg de ontuchtpleger, onbegrijpelijk genoeg, steun van veel bewoners van Heibloem en hij kreeg al snel een baantje aangeboden in het jongensinternaat De Widdonck. Vervolgens richtte J. Barten het plaatselijk jeugdwerk Heibloem op en nam plaats in het bestuur van de regionale voetbalclub SVVH. Barten hield zich altijd actief met activiteiten voor kinderen bezig. In december speelde hij voor Sinterklaas en hij was altijd druk bezig met met het jeugdwerk, de vakantiekampen waar hij vaak mee naartoe ging en met de voetbalclub. Alhoewel pedofielen zich altijd graag bezighouden met activiteiten voor kinderen omdat ze op die manier gemakkelijk in contact komen met kinderen, en ondanks zijn veroordeling wegens ontucht met leerlingen van zijn basisschool, werd hij door veel mensen in Heibloem nog steeds gewaardeerd voor zijn werkzaamheden in het jeugdwerk. Voor zijn aandeel in het jeugdwerk ontving hij ook zelfs nog een Koninklijke onderscheiding van de burgemeester.

 

J. Barten lange tijd onder verdenking

Op dezelfde lagere school waar J. Barten voorheen schoolhoofd was geweest en waar hij ontucht pleegde met leerlingen, had Joos Barten bovendien al enige tijd een kamertje tot zijn beschikking. De voetbal-pupillen van de voetbalclub SVVH waar hij bestuurslid van was, moesten daar onder zijn toeziend oog nieuwe sportkleding passen. Dit was echter niet alles... want een week voor de moord op Nicky Verstappen had J. Barten tijdens een jeugdkamp een dertienjarig meisje een slaappil toegediend. Toen het meisje wakker werd had ze de indruk dat iemand aan haar kleding had gezeten en dat haar kleren anders zaten. Ze had hiervan aangifte gedaan bij de politie. Ondanks deze feiten werd Joos Barten na de dood van Nicky Verstappen nooit door de recherche als verdachte gehoord en ook werd er nooit een huiszoeking bij hem uitgevoerd. Toch vonden veel mensen zijn mogelijke rol verdacht. De kampoudste is inmiddels overleden en de moord op Nicky Verstappen bleef onopgelost. Dankzij volharding van onder andere misdaadverslaggever Peter R. de Vries komt de zaak echter toch weer regelmatig in het nieuws. Omdat kampoudste Barten bij leven nooit als verdachte werd aangehouden, werd na zijn dood alsnog een DNA onderzoek gedaan. Zijn lichaam werd hiervoor opgegraven. Er bleek geen match met het gevonden DNA op Nicky's lichaam. Het pleitte hem vrij als mogelijke dader en het onderzoek moest zich richten op andere personen.

Nieuw DNA onderzoek

Nieuw DNA onderzoek heeft pas in april 2009 uitgewezen dat er DNA sporen van een onbekende man op het lichaam van Nicky Verstappen zijn aangetroffen. Dit maakte Peter R. de Vries in zijn tv-programma in juni 2009 bekend. Of dit DNA van de dader is, is dan toch nog niet met zekerheid vast te stellen. Naar aanleiding van de uitkomst worden 40 mogelijke betrokkenen opnieuw verzocht om DNA af te staan. Het gevonden DNA spoor was in elk geval niet van de toenmalige hulpverleners. Het DNA bleek ook niet afkomstig te zijn van een van de leeftijdsgenootje van Nicky, die toen ook mee waren op kamp en bij hem in de tent sliepen. Ook werden er bloedspatjes op Nicky's rode pyjamabroek aangetroffen. Na DNA onderzoek bleek dit bloed van Nicky zelf te zijn.

 

Vervolgonderzoek DNA, Nicky Verstappen

In de buurt van de plek waar het lichaam van Nicky Verstappen werd gevonden, op een gemaaid stukje maïsveld, werd een papieren zakdoekje met sperma gevonden waar DNA uit werd geïsoleerd. Ook werd er een dopje van een bierflesje gevonden en een sigarettenpeuk. Het DNA op deze voorwerpen bleek van een en dezelfde man te zijn, maar niet te matchen met het DNA wat op Nicky's lichaam gevonden werd. Vlakbij de vindplaats is echter een homo-ontmoetingsplaats. Het is dus goed mogelijk dat dit DNA helemaal losstaat van het misdrijf. Uiteraard werd het toch vergeleken met het DNA van veertig potentiële betrokkenen bij de moord op Nicky Verstappen, maar die uitkomst was ook steeds negatief.

DNA onderzoek 2010

Maart 2010 maakte Het Openbaar Ministerie (OM) in Maastricht bekend dat zij 107 mannen via een brief verzocht hebben om deel te nemen aan een groot DNA-onderzoek in verband met de dood van Nicky Verstappen. Voorheen werd bij een groep mannen al DNA afgenomen en onderzocht. Dit leverde geen overeenkomst op met sporen die op Nicky’s lichaam zijn aangetroffen. Onder de 107 mannen die maart 2010 verzocht werd om DNA materiaal af te staan, bevonden zich ook mannen die eerder in verband werden gebracht met de dood van Nicky. Een woordvoerder van Justitie benadrukte echter dat er op dat moment geen verdachten zijn. De politie hield kort na de dood van Nicky, vijf verdachten aan. Alle verdachten werden na enige tijd wegens gebrek aan bewijs weer vrijgelaten. 

DNA onderzoek J. Barten

Kampoudste Joos Barten, die verdacht gedrag vertoonde na de vermissing van Nicky en die in het verleden voor kindermisbruik was veroordeeld, werd in november 2010 opgegraven voor DNA onderzoek. Hij overleed in 2003 op 85 jarige leeftijd. Hij heeft altijd ontkend iets met de moord te maken te hebben gehad en hij werd na de moord als verdachte ontzien. Omdat Joos Barten ten tijde van de dood van Nicky minimaal als verdachte beschouwd had moeten worden, had DNA onderzoek een doorbrak in deze zaak kunnen betekenen. Het DNA onderzoek leverde echter geen match op.Vindplaats van het lichaam van Nicky Verstappen
 

Nicky Verstappen

Tot op de dag van vandaag leven de ouders, het zusje en de grootouders (en alle overige familie, vrienden en kennissen van Nicky Verstappen) in onverdraaglijke onzekerheid over wat er precies met Nicky gebeurd is en wie zijn dood op zijn geweten heeft. Misschien zijn er personen die meer weten maar die liever zwijgen. Tegen hen kan ik alleen maar zeggen, laat uw hart spreken. Bevrijd deze mensen uit hun onzekerheid, desnoods anoniem.

Tips over Nicky Verstappen

Voor de gouden tip in deze droevige zaak staat een record beloning van 226.000 euro open (Bron: programma Peter R. de Vries). Tips kunt u bij de website van Peter. R. de Vries melden.

 

DNA onderzoek en arrestatie Jos Brech

In 2018 is men van plan een groot DNA-verwantschap onderzoek te doen onder mannen. Op 24 februari 2018 start men inderdaad het grote onderzoek onder 21.500 mannen uit o.a. Landgraaf, Heerlen, Brunssum en Heibloem. Lange tijd blijft het stil. Totdat blijkt dat men een man op het spoor is. Jos Brech, een zogenaamde brushcrafter. Hij blijkt al op de vlucht geslagen als bekend wordt dat er een 1 op 1 match is.. Er gaan geruchten dat B.  in de bossen van de Vogezen weet te overleven, maar in augustus 2018 wordt hij gearresteerd in Spanje. De zeer waarschijnlijke dader, die verantwoordelijk mag worden gehouden voor de dood van  Nicky Verstappen, lijkt daarmee eindelijk opgepakt.

 

Update 26 augustus 2018.


Tags: Nicky Verstappen, moord, DNA verwantschapsonderzoek, doodsoorzaak, vermoord, De Heikop, Jos Brech, dader
Artikel geschreven door: Morris.
Publicatie datum: 2013-06-03
Wil jij ook geld verdienen met artikelen schrijven? Meld je direct gratis aan!


dot

Reacties

U reageert als gast. Heeft u een account, log dan eerst in.

Typ de Captcha code over:

Plaats een reactie:


Categorieën

Gezondheid Financieel Elektronica Auto & vervoer Afvallen & dieet Reis & vakantie Internet & computer Wetenschap Relatie & liefde Hobby & werk Recepten Kunst & cultuur Huis & tuin Werkstuk/Essay/opstel Recensies Mijn eigen verhaal Sport Seksualiteit Zwangerschap Dier & natuur Verzorging & mode Opvoeding Feestdagen Overige Nieuws toen en nu Wonderlijk & bizar Verslaving